51 tulosta - näytetään 1 - 10 1 2 3 4 5 6
Tiedot
Etelänvariksenmarja

Kasvien luokitukset

(Empetrum nigrum)
Karttapaikka J8K8A5A6B5C4C5J3O6G12L12L11M11L13K12M12P5N3
Haapa

Kasvien luokitukset

(Populus tremula)
Karttapaikka A8B7B8B9C7C8C9C10D1D2D8D9D10E6E7E8F3F4F6F7F8G3G4G5G6G7G8H6H7H8H9I4I5I6I7I8J7J8K7K8L8M7M8N7C3D3A5A6B5B6C4C5D4D5D6D7O7J6M5L5L4H4O5J5L3F2G2O4K4J4I3L6M3J2I2J3K5L7L2P2M4H2K2K3H5L9K9H3M6N5O6N6K6O3N4G15G14F15F14H15I15H14G13F13G12H12F12E13F11G11H11I12H13I14I13J14E11D13D12C13C12B12E12K11J13K10J10J12L12L11M11M13J11K12K13N11N10G10M10H10M12L10G9F9E9F10E10D11B11B10I11M9I9N9J9N8P7P5P3P4P6Q5I10N3Q4Q3O8P8A12B13
Harmaasara

Kasvien luokitukset

(Carex canescens)
Karttapaikka B7B8B9C9D9E6F3F4F7F8G3G4H9I7J8K7K8C3A5A6B5B6C4C5C6D5D6D7O7M5L4H4O5L3F2G2K4I3M3J2I2J3L7L2P2H2K2H5L9K9H3O6N6K6G15G14F15F14H15H14G12H12F12E13F11G11I12H13I14I13J14D12C13C12B12E12K11J13K10J10J12L12L11M11M13L13J11K12K13N11N10G10M10H10M12L10G9F9F10D11B11B10I11M9N9J9N8P7P5P3P4P6Q5I10N3Q4Q3
Hieskoivu

Kasvien luokitukset

(Betula pubescens)
Karttapaikka A7A8B7B8B9C7C8C9C10D1D2D8D9D10E6E7E8F3F4F5F6F7F8G3G4G5G6G7G8H6H7H8H9I4I5I6I7I8J7J8K7K8L8M7M8N7C3D3A5A6B5B6C4C5C6D4D5D6D7O7J6M5L5L4H4O5J5L3F2G2O4J4I3L6M3J2I2J3K5L7L2P2M4H2K2K3H5L9K9H3M6N5O6N6K6O3N4G15G14F15F14H15I15H14G13F13G12H12F12E13E14F11G11H11I12H13I14I13J14E11D13D12C11C13C12B12E12K11J13K10J10J12L12L11M11M13L13J11K12K13N11N10G10M10H10M12L10G9F9E9F10E10D11B11B10I11M9I9N9N8P7P5P3P4P6Q5I10N3Q4Q3O8P8A12B13
Hilla, Lakka, Muurain

Kasvien luokitukset

(Rubus chamaemorus)
Karttapaikka I6I7J8A5A6B5B6C4C5J5I3M3J2I2J3P2K2H3O6G12H12K11L12L11M11M13L13K12M12N8P5P3P4P6N3
Isokarpalo

Kasvien luokitukset

(Vaccinium oxycoccos)
Karttapaikka I6I7J8A5A6B5B6C4C5I3M3J2I2J3K2O6G12H12K11L12L11M11L13K12M12M9N8P5P4N3
Jokapaikansara

Kasvien luokitukset

(Carex nigra)
Karttapaikka C9D1D2D9D10F3I6I7J8L8M7N7C3A5B6C4C5D5O7M5L4H4L3F2K4I3J2I2J3L7L2P2M4K3H5L9H3O6G14F14H15I15H14G13F13G12H12G11H11I12H13I14I13J14D13D12C11C13C12B12E12K11J13K10J10J12L12L11M13J11K12K13N10G10M10H10M12F10D11I11M9I9N9N8P7P5P3P4P6N3Q4Q3
Jouhisara

Kasvien luokitukset

(Carex lasiocarpa)
Karttapaikka C8F8G3I4I7J8K7L8C3A5A6B5B6C4C5L4G2L6M3I2H5H3M6O6L12J11K12M9N8P4N3O8
Juolukka

Kasvien luokitukset

(Vaccinium uliginosum)
Karttapaikka F7I6I7J7J8M7A5A6B5B6C4C5D6D7L3I3L6M3J2I2J3K5L2P2M4K2O6N4G14H14G12K11L12L11M11M13L13K12M12M9N8P7P5P4P6N3Q4Q3
Juurtosara

Kasvien luokitukset

(Carex chordorrhiza)
Karttapaikka A6H12L12
 
51 tulosta - näytetään 1 - 10 1 2 3 4 5 6 Tulosta per sivu:

.