165 tulosta - näytetään 141 - 150 « Edellinen 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Seuraava »
Tiedot
Tahmavillakko

Kasvien luokitukset

(Senecio viscosus)
Karttapaikka B8B9C7C8C9D1D2D8D9D10E6E7E8F4F5F6F7F8G3G4G5G6G8H6H7H8H9I4I5I6I7I8J7J8K7K8L8M7C3A5B5B6C4C5D5J6M5L5H4J5L3F2O4J4I3L6J2I2J3L7P2M4K3H5L9K9M6N5O6K6O3N4G15G14F14H15H14G13F13G12H12F12E13F11G11H11I12H13I14I13E11D13D12C11C13B12E12J13K10J10J12L11M11N11G10M10H10L10G9F9E9F10E10D11B11I11M9I9J9P3P4I10
Tähtisara

Kasvien luokitukset

(Carex echinata)
Karttapaikka C9F3K7K8L8A5A6B5B6C4C5D6L4L3G2I3M3J2I2J3L7L2P2K2O6N6K6G12H12H13I14I13J14C11K11J11N10M10M12L10F9D11B10M9I9N9N8P7P5P3P4P6N3Q3
Tähtitalvikki

Kasvien luokitukset

(Moneses uniflora)
Karttapaikka B5D4I3I2O6
Taikinamarja

Kasvien luokitukset

(Ribes alpinum)
Karttapaikka A7B7B8B9C7C10D1D2D8D10E6E8F3F4F6F7G3G4G5G6G8H6H7H8H9I4I5I6I7I8J7J8K8L8M7M8N7C3D3A5B5C4C5C6D4D5D6O7J6M5L5L4H4J5L3F2G2K4J4I3L6M3J2I2J3K5L7H2H5L9H3M6N5O6N6K6N4G15G14I15F13G12G11I14I13E11D13D12C11C13C12B12E12K11J13K10J10J12M11M13J11K12K13N11N10G10M10H10L10G9F9F10E10B11B10I11M9I9N9J9N8P5Q5I10O8P8A12
Tammi

Kasvien luokitukset

(Quercus robur)
Karttapaikka A7B7B8C7C8C9D8D9E6E7E8F3F4F6F7F8G3G4G5G6G7G8H6H7H8H9I4I5I6I7I8J7J8K8L8M7M8N7C3D3A5A6B5B6C4C5C6D5D6D7O7J6M5L5L4H4O5J5L3F2G2O4K4J4I3L6M3I2J3L7H2H5K9H3M6N5O6N6K6G14H15G13G12H12F12F11G11H11H13I13E11D12C11E12K10M11J11N11N10G10M10H10G9F9E9F10E10D11B11I11M9I9N9J9N8P7P5P3P4P6Q5N3O8P8
Tanakkasilmäruoho

Kasvien luokitukset

(Euphrasia nemorosa)
Karttapaikka C7D8D9F8G5H9I5I8K8M8N7B5C5C6D5D7M5H4L3M3J2J3M4K9N4
Tervaleppä

Kasvien luokitukset

(Alnus glutinosa)
Karttapaikka C9D1D2E6F3F4F5F6G3G5G6H6H9I4I7I8J8K7K8L8M7N7C3D3B5B6C5D4D5D6O7M5L5L4L3F2G2K4J4I3M3J2J3K5L7L2M4K2K3H3F14J13L12L13K12G10E10M9N9N8O8
Timotei

Kasvien luokitukset

(Phleum pratense)
Karttapaikka A7B7B8B9C7C8C9C10D8D9D10E6E7E8F3F5F6F7F8G3G4G5G6G7G8H6H7H8H9I4I5I6I7I8J7J8K7K8L8M7M8N7C3A5A6B5B6C4C5C6D4D5D6O7J6M5L5L4H4O5J5L3F2G2O4J4I3L6M3J2I2J3K5L7L2P2M4K2K3L9K9H3M6N5O6N6K6N4G15G14F14H15I15H14G13F13G12H12F12E13F11G11H11I12H13I14I13J14E11D13D12C11C13C12B12E12K11J13K10J10J12L11M11M13J11K12K13N11N10G10M10H10M12L10G9F9E9F10E10D11B11B10I11M9I9N9J9N8P7P5P3P4P6Q5I10N3Q4Q3O8B13
Tuhkapaju

Kasvien luokitukset

(Salix cinerea)
Karttapaikka A7B7B8B9C7C8C10D1D2E6E7E8F3F4F6F7G3G5G6H6H8H9I4I7J7J8K7K8L8C3A5A6B5B6C4C5C6D5D6O7M5L4H4O5J5F2G2J4L6I2K5L7L2K2H5K9H3M6O6K6G15G14H14H12I12C13B12K11J13K10J10L12L11M11J11K12N10M10J9N8P5P4O8
Tupasvilla

Kasvien luokitukset

(Eriophorum vaginatum)
Karttapaikka A5A6B5B6C4C5G12H3H12I2I3I6I8I12J2J3J8K2K11K12K13L2L11L12L13M3M9M10M11M12M13N3N8O6P2P4P5P6
 
165 tulosta - näytetään 141 - 150 « Edellinen 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Seuraava » Tulosta per sivu:

.